КК „Зарев, Георгиев и партньори“ ООД започна изпълнението на проект по програма „Подкрепа за предприемачество“

На 22.05.2018 г. Консултантска къща „Зарев, Георгиев и партньори“ ООД подписа договор за финансиране на проект „Насърчаване на стартирането на собствен бизнес при младите хора – менторство и консултантски услуги за младия предприемач“ по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Общата стойност на финансовата помощ по проекта е 138 426.96 лв., от които 117 662,92 европейско и 20 764,04 лв. национално съфинансиране с продължителност на изпълнение 20 месеца.

Проектът цели:

  • Да предостави подготовка на безработни и неактивни младежи до 29 г., желаещи да развиват собствен бизнес или самостоятелна стопанска дейност;
  • Да предостави обучения и консултантски услуги, които да подпомогнат целевата група в разработката на предприемаческите им идеи.

Като крайни резултати се очаква да бъде постигнато:

  • Устойчиво придобиване на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения;
  • Разработване на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
  • Консултации и подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране;
  • Достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес, контакти с потенциални партньори, помощ в изграждането на маркетингови стратегии и в подбора на хора.