Консултантска къща „Зарев, Георгиев и партньори“

 

Консултантска къща „Зарев, Георгиев и партньори“ е организация, изградена от личности със силна синергия между образование, квалификация и опит, обединени в екип с доказана компетентност в организационното и бизнес консултиране.

Главната ни експертиза е фокусирана към консултиране, изготвяне и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от български и международни донорни институции. „Полетът“ с нашата подкрепа покрива целия спектър от дефиниране на рационална идея за спечелване на финансов грант, през нейното експлициране в релевантна форма, до предоставяне на консултантски услуги по време на изпълнение на планираните дейности и постигането на заложените проектни цели.

В екипа има консултанти, които са доказани експерти в сферата на управлението на качеството (ISO 9001, TQM, EFQM) и други стандарти и мениджърски системи като ISO 14001 – управление на околната среда, ISO 45001 – управление на добри и безопасни условия на труд, ISO 27001 – управление на сигурността на информацията, ISO 20000-1 – управление на IT услугите и др.

Успешни и ефективни сме и в диагностиката и консултирането на организационното поведение, управлението на промяната и бизнес развитието, управлението на човешките ресурси, маркетинга и финансите.